Vatna og veiðimál

Ár og vötn, lax og silungur

Hér er allt er lýtur að ferskvatni. Rannsóknaskýrslur, fræðsluefni fundarefni o.fl.

- VÖTN - - ÁR - BLEIKJA URRIÐI LAX
Elliðavatn Breiðdalsá
Skorradalsvatn Djúpadalsá
Hlíðarvatn Elliðaár
Haffjarðará
Jökulsá á Dal
Laxá á Ásum
Leirvogsá
Miðfjarðará Bakkaf.
LÍFSFERLAR OG LÍFFRÆÐI Ormarsá
Sandá

- HEIM -